Nyheder

 • Why do all the filter press operators say the membrane filter press is better

  Hvorfor siger alle filterpressoperatører, at membranfilterpressen er bedre

  Membranfilterpressen vedtager princippet om trykluft, som hører til filtreringsprocessen med højeffektiv dehydrering. Efter den første æltning af filterpladen pumpes tromlemembranen igen (eller væske) for at opnå mere fuld filtrering, hvilket i høj grad reducerer t ...
  Læs mere
 • Filter Press Working Principle

  Arbejdsprincip for filterpresse

  Filterpresse kan opdeles i plade- og rammefilterpresse og forsænket kammerfilterpresse. Som et separationsudstyr med fast væske har det været brugt i industriel produktion i lang tid. Det har god adskillelseseffekt og bred tilpasningsevne, især til adskillelse af tyktflydende og fin ...
  Læs mere
 • Procedure for filterpressdrift

  (1) Forfiltreringsinspektion 1. Før drift skal du kontrollere, om indløbs- og udløbsrørledningerne, om forbindelsen er lækage eller tilstopning, om rør- og filterpressepladens ramme og filterklud holdes rene, og om væskeindgangspumpen og ventiler er normale. 2. Kontroller, om ...
  Læs mere
 • Filter Tryk Drift

  1.Tryk på filterpladen: Tilslut strømforsyningen, start motoren og tryk på filterpressens filterplade. Vær opmærksom på at kontrollere antallet af filterplader, inden du trykker på filterpladen, som skal opfylde kravene. Der må ikke være fremmedlegemer mellem tætningsfladerne ...
  Læs mere
 • Common fault plate and frame filter press

  Almindelig fejlplade og rammefilterpresse

  Plade- og rammefilterpresse er udstyr til slambehandling i spildevandsbehandlingssystem. Dens funktion er at filtrere slammet efter spildevandsbehandling for at danne stor filterkage (mudderkage) til fjernelse. Plade- og rammefilterpressen består af filterplade, hydrauliksystem, filterramme, f ...
  Læs mere